Veiligheidsinformatie voor de Kiddy Guard


Om uw kind tegen ongevallen te beschermen bij het gebruik van KiddyGuard Avant, volg deze instructies. KiddyGuard. Avant voldoet aan zowel de Europese Norm EN 1930:2000 als US Safety Standard ASTM F1004-00. De volgende waarschuwing en instructies zijn verplicht, in overeenstemming met deze normen.

WAARSCHUWING - Onjuiste installatie kan gevaarlijk zijn.
WAARSCHUWING - Gebruik het veiligheidshekje niet als enig onderdeel beschadigd is of ontbreekt.
WAARSCHUWING - Het veiligheidshekje mag niet voor vensters geplaatst worden.

file_important.gif

Dit veiligheidshekje is alleen voor huishoudelijk gebruik. Om ernstige verwondingen of de dood te voorkomen, KiddyGuard Avant veilig installeren en gebruiken overeenkomstig deze instructies.

KiddyGuard Avant mag niet blootgesteld worden aan mechanische schade, bvb. door het slaan met scherpe, harde voorwerpen, of krabben door huisdieren, of hardhandig op en neer trekken, vermits dit tot schade zal leiden.

KiddyGuard Avant heeft zowel een manueel als automatisch sluitsysteem. Echter altijd verifiëren dat het sluitmechanisme terdege werkt telkens het hekje wordt gesloten.
De algemene conditie en het veiligheidsmechanisme van KiddyGuard Avant moeten periodiek geïnspecteerd worden, met bijzondere aandacht voor de veiligheid van de aansluitingen en de werking van het sluitingsmechanisme, in overeenstemming met deze instructies.


Niet toelaten dat volwassenen, kinderen of huisdieren over of onder het hekje kruipen. Dit kan het hekje beschadigen of losmaken, en verwondingen veroorzaken.
Het hekje niet meer gebruiken als het kind er over kan kruipen of het kan losmaken. Bedoeld voor gebruik bij kinderen tussen de leeftijden 6-24 maanden. Dit product zal niet noodzakelijk alle ongevallen voorkomen. Uw kind nooit zonder toezicht achterlaten.

Bijkomende of vervangingsonderdelen moeten alleen bij de fabrikant of verdeler betrokken worden.Veiligheidsinformatie voor de Kiddy Guard 800 (OUD MODEL)

Om uw kind te beschermen tegen ongelukken bij het gebruik van de Kiddy Guard™, volg de onderstaande instructies.

 


Kiddy Guard™is een veiligheidsscherm ontworpen voor kinderen tot en met 24 maand.
Kiddy Guard™ kan geplaatst worden in deur- of trapopeningen met een maximale breedte
   van 130cm.
Check altijd of de Kiddy Guard™ in het slot gaat bij het sluiten. 
De Kiddy Guard™ mag niet onderworpen worden aan mechanische beschadiging, bij voorbeeld
   door scherpe of harde voorwerpen, of het krabben door huisdieren.


Wanneer u de Kiddy Guard™ geplaatst heeft, controleer dan alijd of hij goed en veilig gemonteerd is.
Het Kiddy Guard™ veiligheidssysteem en zijn conditie moeten regelmatig gecontroleerd worden.
Maak nooit gebruik van de Kiddy Guard™ als er onderdelen missen of kapot zijn. Dit om de veiligheid van uw kind te
   waarborgen.

 

kg_instructions1102.gif
Verbied kinderen, volwassenen en/of dieren om over of onder de
    Kiddy Guard™ heen te klimmen. Dit kan zorgen voor
    beschadigingen aan het scherm of zelfs voor verwondingen.
-  Extra of reserve onderdelen moeten altijd via de producent of
    distributeur verkregen zijn.
-  Dit product staat in lijn met de European Standard EN 1930:2000,
     en is niet gemaakt voor het gebruik in raamopeningen.